Български English
bgseripa

Производители

Град Зајечар
Име и фамилия Адрес за контакти Вид селскостопан. производител Възраст Област Форма на стопанисване
1 Ђокић Љубинко Планиница, 019/457865 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
2 Ђорђевић Анђелија Глоговица, 019/474107 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
3 Ђорђевић Анђелија Глоговица, 019/474107 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
4 Ђорђевић Драган Глоговица, 019/474058 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
5 Ђорђевић Леон Салаш, М.Тита 46, 019/470421 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
6 Ђурић Велибор Звездан, Војводе Мишића 5, 019/463214 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
7 Јанковић Влајко Гамзиград, 019/450-100 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
8 Јанковић Горица Зајечар, Пере Радовановића Е3/27, 019/421655 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
9 Јанковић Слађана Глоговица, 019/474028 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
10 Јанковић Смиљана Глоговица, 019/474636 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
11 Јаношевић Војислав Дубочане, 019/474169 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
12 Јаношевић Данијела Зајечар, Пиротска 14, 019/462377 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Собствена
13 Јовановић Љубиша Шипиково, 064/3401995 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
14 Јовановић Драган Мала Јасикова, 019/472644 ЗП до 25 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
15 Јовановић Драгица Глоговица, 019474471 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
16 Јовановић Драгиша Дубочане, 019/474784 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
17 Јовановић Милан Гамзиград, 019/450206 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
18 Јовановић Милисав Лубница, 063/7695985 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
19 Јовановић Миодраг Ласово, 019/453909 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
20 Јовановић Саша Велика Јасикова, 019/473-244, 0210963750018 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
21 Јовановић Словенка Глоговица, 019/474364 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
22 Јоникић Савица Глоговица, 019/474383 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
23 Јоновић Станоје Дубочане, 019/474887 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
24 Јонцић Дарко Дубочане, 019/474371 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
25 Јотовић Борка Велики Извор, Доситејева 9, 019/467223 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
26 Абрашевић Славица Дубочане, 019/474069 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
27 Аврамовић Десимирка Глоговица, 019/474381 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
28 Аврамовић Жикица Дубочане, 019/474785 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
29 Андрејевић Надица Грљан, 019/468720 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
30 Андријевић Чедомир Зајечар, ЈНА 105, 019/420460 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
31 Антић Драгослав Дубочане, 019/474160 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
32 Антић Душица Велики Извор, Светозара Марковића 31, 019/467201 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
33 Балић Милорад Лубница, 019/456978 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
34 Беција Властимир Дубочане, 019/474101 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
35 Беција Иван Дубочане, 019/474621 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
36 Богдановић Драгиша Велика Јасикова, 019/473497 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
37 Божиновић Дејан Ласово, 019/453706 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
38 Боцић Миомир Заграђе, 019/464356 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
39 Вељковић Илија Гамзиград, 019/450192 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
40 Вељковић Ратомир Горња Бела Река, 019/453203 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
41 Вељковић Саша Лубница, 063/7235265, 0508973750015 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
42 Велкановић Дејан Гамзиград, 019/450116 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
43 Виденовић Миомир Зајечар, Жикица Јовановића 1, 019/411675 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
44 Визулић Вера Велика Јасикова, 019/473519 ЗП над 65 г. Животновъдство
Собствена
45 Војиновић Слободан Гамзиград, 019/450144 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
46 Голубовић Оливера Гамзиград, 019/450177 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
47 Грујић Јована Велика Јасикова, 019/473714 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
48 Грујић Винка Зајечар, Гњилак 15, 019/456609 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
49 Давидовић Миодраг Планиница, 019/457866, 1303937750028 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
50 Динић Радмило Николичево, 019/452556 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
51 Дујновић Мирјана Шипиково, 069/1005957, 0109960757019 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
52 Живановић Мирко Леновац, 019/453419 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
53 Живковић Љубомир Брусник, 019/465025 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
54 Жикић Момир Ласово, 019/453046 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
55 Ивковић Драгољуб Шљивар, 019/488040 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
56 Илић Миломирка Зајечар,Дубровачка 15, 019/428431 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
57 Калиновић Николија Дубочане, 019/474611 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
58 Кореловић Дејан Вражогрнац, 019/460-324 ЗП до 25 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
59 Костандиновић Љубица Мали Јасеновац, 019/461299 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
60 Костић Чедомир Николичево, 019/452703 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
61 Кракановић Мира Дубочане, 019/474805 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
62 Крстић Витомир Гамзиград, 019/450181 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
63 Лалић Голуб Лубница, 063/8446136 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
64 Лалић Златомир Дубочане, 019/474659 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
65 Лападатовић Зорица Велика Јасикова, 019/473453 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
66 Лападатовић Илија Дубочане, 019/474794 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
67 Личић Драган Зајечар, 019/473480 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
68 Лозановић Живојин Заграђе, 019/464392 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Под аренда
69 Мавровић Ива Халово, 019/467367 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
70 Максимовић Новица Зајечар, Штипска 12, 019/428539 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
71 Марић Србијанка Дубочане, 019/474-307 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
72 Миљковић Весна Зајечар, Мирочка 10, 019/425538 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Собствена
73 Микић Розмирка Мариновац, 063/8425707 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
74 Милановић Љубинка Леновац, 019/453423 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
75 Милановић Славољуб Зајечар, Карађорђев Венац 2/39, 019/435839 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
76 Миленовић Миодраг Копривница, 019/646708 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
77 Милетић Словенка Леновац, 019/453222 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
78 Милетић Топлица Грлиште, 019/458639 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
79 Милић Душан Глоговица, 19/474771 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
80 Миливојевић Верољуб Планиница, 019/457816 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
81 Милисављевиц Миодраг Леновац, 019/453434 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
82 Милојевић Госпођинка Ласово, 019/453026 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
83 Милошевић Бокица Ласово, 019/453054 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
84 Милошевић Саша Кленовац, 019/465089 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
85 Митровић Гордана Зајечар, Грљански Пут 51, 019/423918 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
86 Митровић Медица Глоговица, 019/474711 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
87 Михајловић Милорад Гамзиград, 019/450282 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
88 Михајловић Мирјана Дубочане, 019/474882 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
89 Мишић Лалица Ласово, 019/453123 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
90 Младеновић Љубисав Лубница, 019/456627 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
91 Младеновић Ненад Гамзиград, 019/450119 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
92 Младеновић Сузана Лубница, 019/488082 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
93 Младеновић Томислав Глоговица, 019/474848 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
94 Монић Драгица Глоговица, 019/474066 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
95 Негојевић Славица Халово, 019/461000 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
96 Нешић Бранислав Ласово, 019/453019 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
97 Николић Градимир Глоговица 019/474031 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
98 Николић Денис Грљан, Петра Витановића 94, 019/468102 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
99 Николић Радмила Глоговица, 019/474382 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
100 Нинић Градимир Горња Бела Река, 019/453962 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
101 Нинић Зоран Горња Бела Река, 019/453235 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
102 Новаковић Јован Дубочане, 019/474788 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
103 Новаковић Љубинка Гамзиград, 019/450131 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
104 Новаковић Добрила Дубочане, 019/474884 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
105 Новаковић Станимир Дубочане, 019/474781 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
106 Новаковић Часлав Дубочане, 019/474099 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
107 Павловић Десимирка Дубочане, 019/474087 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
108 Пауновић Мирјана Зајечар, Цара Душана 18, 019/427562 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
109 Петровић Јерослава Ласово, 019/453058 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
110 Петровић Верица Вратарница, 019/464182 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
111 Петровић Никола Велики Извор, Карађорђева 15, 019/467123 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
112 Петровић Петар Мариновац, 019/464236 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
113 Радовановић Далибор Зајечар, Генерала Гамбете 7, 019/425877 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
114 Радуловић Најдан Николичево, 019/452543 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
115 Радуловић Радивоје Грљан, Петра Витановића 96, 019/468529 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
116 Ранђеловић Јовица Вратарница, 019/464244 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
117 Светозаревић Срђан Зајечар, Банатска 5, 030/68367 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
118 Серјевић Станислав Велики Извор, 29 Новембар 22, 019/467288 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
119 Сибиновић Радмила Грлиште, 019/458-911 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
120 Симоновић Бранкица Глоговица, 019/474-484 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
121 Славковић Милојко Ласово, 019/453028 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
122 Станковић Бобан Николичево, 019/452685 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
123 Станковић Душан Леновац, 019/453003 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
124 Станковић Зоран Велики Јасеновац, 019/461430 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
125 Станојевић Вера Копривница, 019/464705 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
126 Станојевић Ненад Дубочане, 019/474605 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
127 Стевановић Драгољуб Ласово, 019/453091 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
128 Стојановић Зорица Табаковац, 019/465245 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
129 Стојановић Милан Гамзиград, 019/450157 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
130 Стојановић Рацка Шљивар, 019/68005 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
131 Стојановић Саша Мариновац, 019/464225 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
132 Топљановић Јован Глоговица, 019/474151 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
133 Трујкић Драга Глоговица 019/474276 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
134 Труцић Живорад Мала Јасикова, 019/472741 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
135 Урошевић Вишеслава Зајечар, Народне Републике 14, 019/420169 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
136 Уцановић Слађан Глоговица, 019/69475 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
137 Фировић Јован Грљан, 23 Дивизије №9, 019/468325 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
138 Флорић Мирослав Дубочане, 019/474280 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
139 Цветковић Живојин Велика Јасикова, 019/473-770 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
140 Цојић Мирослава Мариновац, 019/464220 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
141 Чолаковић Драга Лубница, 063/7624759 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
142 Чучовић Душан Вратарница, 019/464-010 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Општина Бољевац
Име и фамилия Адрес за контакти Вид селскостопан. производител Възраст Област Форма на стопанисване
1 Јанковић Драгиша Мали Извор, 030/461097 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
2 Јовановић Дејан Боговина, 030/460590 ЕТ 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
3 Јовановић Драгослав Оснић, 030/468276 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
4 Јовановић Ружица Јабланица, 030/467026 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
5 Јовичић Љубинко Јабланица, 030/467100, 2408954753316 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
6 Љубисављевић Бранислав Бољевац, Трг Стрељаних Родољуба 14, 030/461599 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
7 Ћеферјановић Горан Боговина, 030/460345 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
8 Балашевић Петар Подгорац, 030/463312 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
9 Барбуловић - Илић Јелена, Оснић, 030/471931 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
10 Благојевић Сузана Сумраковац, 030/468539 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Други
Собствена
11 Бојић Владимир Боговина, 030/460645 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
12 Богдановић Величко Рујиште, 030/467716 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
13 Богосављевић Десимир Бачевица, 030/467550 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
14 Богосављевић Славољуб Бољевац, Првомајска 22, 030/464191 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
15 Бугаревић Мирослав Валакоње, 030/466854 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
16 Букић Славиша Подгорац, 064/4148809 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
17 Видуловић Светозар Бољевац, Првомајска 15, 030/463350 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
18 Војиновић Јована Валакоњ, 030/468612 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
19 Војнић Селимир Валакоње, 030/466611 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
20 Гојковић Велимир Добрујевац, 030/464204 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
21 Гојковић Миланка Добрујевац, 030/464620 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
22 Голубовић Милица Боговина, 030/460200 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
23 Голубовић Најдановић Славица, Сумраковац, 030/479270 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
24 Грофуловић Милена Боговина, 030/460325 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
25 Грујић Горан Боговина, 030/460428 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
26 Грујић Славиша Боговина, 030/460557 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
27 Грујић Србољуб Мирово, 030/461291 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
28 Дамњановић Сава Бољевац, Први Тимочки Батаљон 12, 030/461725 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
29 Де Бесараба Мијуцан Августиан, Подгорац, 030/468619 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
30 Добрановић Светислав Бољевац, Стаменка Дамњановића 16, 030/463000 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
31 Драгановић Десанка Боговина, 030/460519 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
32 Златановић Љубинк Валакоње, 030/466876 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
33 Ивановић Часлав Бољевац, 7.Јули 11 2, 030/464688 ПК 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
34 Калиновић Синиша Подгорац, 030/460454 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
35 Карабашевић Ана Валакоње, 030/468555 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
36 Карабашевић Светлана Подгорац, 030/460295 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
37 Керић Јагодинка Подгорац, 030/468678 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
38 Керић Дејан Боговина, 030/460422 ЗП до 25 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
39 Ковачевић Бранислав Валакоње, 030/466678 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
40 Ковачевић Мира Подгорац, 030/460318 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
41 Котујић Срђан Валакоње, 030/466676 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
42 Лазаревић Иванка Оснић, 030/468014 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
43 Лападатовић Александар Добро Поље, 030/467503 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
44 Лукић Бора Подгорац, 030/460751 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
45 Марикановић Божица Савинац, 030/468660 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
46 Мариновић Миладинка Мали Извор, 030/461047 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
47 Марковић Јован Подгорац, 030/463-646 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
48 Марковић Никица Валакоње, 030/466577 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
49 Мартић Душан Сумраковац, 030/460370 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
50 Мартиновић Љубинка Валакоње, 030/470176 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
51 Мартиновић Славиша Подгорац, 030/460567 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
52 Матејић Љубинка Луково, 030/467118 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
53 Микић Сања Луково, 030/467151 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
54 Миленовић Јасмина Бачевица, 30/467564 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
55 Милосављевић Слободан Бачевица, 030/467520 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
56 Милутиновић Љиљана Бољевац, Ртањска 12, 030/461450 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
57 Милутиновић Саша Јабланица, 030/467083 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
58 Митрељевић Љиљана Подгорац, 030/470014 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
59 Николић Златомир Мали Извор, 030461077 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
60 Николић Златомир Мали Извор, 030461077 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
61 Николић Мирко Луково 030/467155 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
62 Окрчаловић Петар Боговина, 030/460711 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
63 Опришановић Ружа Подгорац, 030/460222 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
64 Павловић Властимир Добро Поље, 030/467677 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
65 Пауновић Перица Боговина, 030/460330 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
66 Петрашковић Љиљана Валакоње, 030/466565 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
67 Петрикановић Мирослав Бољевац, Валакоњска 13, 030/463712 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
68 Петровић Љубиша Бачевица, 030/467694 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
69 Петровић Мирослав Криви Вир, 030/469285 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
70 Петровић Сава Валакоње, 030/466551 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
71 Петровић Срђан Бачевица, 030/467701, 0203978753319 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
72 Првуловић Жаклина Оснић, 069/4751260 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
73 Раденковић Драган Илино, 030/464626 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
74 Радивојевић Драги Подгорац, 030/460258 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
75 Радоњић Горан Боговина, 030/460309 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Под наем
76 Рамић Слађан Бачевица, 030/467610 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
77 Рацић Зорица Подгорац, 030/468818 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
78 Славковић Славица Јабланица, 030/467029 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
79 Станикић Душица Боговина, 030/460595 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
80 Станисављевић Будимка Јабланица, 030/46730 ЗП над 65 г. Животновъдство
Собствена
81 Станковић Светислав Добрујевац, 030/463477 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
82 Стојадиновић Љубомир Мали Извор, 030/463858 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
83 Стојановић Зарија Бољевац, Стаменка Дамњановића 12, 030/461169 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
84 Стојановић Момир Валакоње, 030/466550 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
85 Страиновић Радојица Валакоње, 030/463541 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
86 Тодоровић Ружа Подгорац, 030/460673 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
87 Топић Милорад Криви Вир, 030/469139 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
88 Траиловић Богомир Добро Поље, 030/467527 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
89 Траиловић Миладинка Бачевица, 030/467700 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
90 Траиловић Срђан Добро Поље, 030/467507 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
91 Трујић Милорад Оснић, 030/468306 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
92 Тулејић Сима Подгорац, 030/460745 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
93 Фајнишевић Дејан Подгорац, 030/471957 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
94 Фајнишевић Миодраг Подгорац, 030/479123 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
95 Цундрић Стана Подгорац, 030/468838 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Општина Књажевац
Име и фамилия Адрес за контакти Вид селскостопан. производител Възраст Област Форма на стопанисване
1 Ђокић Лепомир Влашко Поље, 019-773361 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
2 Ђорђевић Верица Балта Бериловац, 019-76040 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
3 Ђорђевић Верица Балта Бериловац, 019-76040 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
4 Јанковић Вукобран Скробница, 019-745941 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
5 Јаношевић Миодраг Књажевац, Стевана Синђелића 3, 063-8751217 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
6 Јевтић Весна Слатина, 019-771346 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
7 Јеленковић Жељко Штипина, 063-1603448 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
8 Јеленковић Жељко Вина, 019-771102 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
9 Јовановић Видимка Ћуштица, 019-768699 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
10 Јовановић Миле Ћуштица, 019-760503 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
11 Алексић Новка Књажевац, Ивана Милутиновића 36, 019-738606 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
12 Антонијевић Живомир Књажевац, Карадјордјева 49/1, 019-733665 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
13 Божић Света Горње Зуниче, 019-738531 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
14 Божиновић Драгана Кожељ, 019-769288, 2004975746413 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
15 Бранковић Боса Трговиште, 019-738664 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
16 Бранковић Боса Трговиште, 019-738664 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
17 Вељковић Босиљка Влашко Поље, 019-773353 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
18 Видојевић Паулинка Књажевац, Сремског Фронта 1, 019-745-547 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
19 Вучић Радојица Књажевац, Саве Ковачевића 33, 019-738773 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
20 Глигоријевић Радиша Бучје, 019-773119 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
21 Голубовић Богдана Књажевац, Косте Абрашевића 10, 019-739206 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
22 Давидовић Сава Ћуштица, 019-760480 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
23 Денчић Бошко Ћуштица, 019-760348 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
24 Динић Миодраг Књажевац, Лоле Рибара 49, 019736040 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
25 Живановић Томислав Зубетинац, 019-773181 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
26 Живковић Јеремија Бучје, 019-773103 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
27 Живковић Градимир Црни Врх, 019-760821 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
28 Живковић Радмила Штипина, 019-744483 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
29 Живковић Сима Црни Врх, 019-765553 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
30 Илијић Слађана Зубетинац, 019-773184 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
31 Илић Малиша Јаковац, 019-769744 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
32 Конић Зоран Бучје, 019-773100 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
33 Костић Оливер Трговиште, 019-737042 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
34 Костић Оливер Трговиште, 019-737042 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Собствена
35 Крстић Кошута Бучје, 064-2836119 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
36 Лазаревић Златко Књажевац, Ивана Милутиновића 26, 019-738755 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
37 Лазаревић Рузмилка Бучје, 019-773267 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
38 Манојловић Срђан Књажевац, Стевана Ђорђевића 28, 019-732-220 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
39 Марјановић Зоран Бучје, 019-773102 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
40 Маринковић Љубинко Бучје, 019-773120 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
41 Маринковић Златиборка Књажевац, 25 Мај 17, 019-734465 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
42 Марковић Јеленко Црни Врх, 019-738473 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
43 Марковић Љубиша Доња Каменица, 019-777839 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
44 Марковић Душан Бучје, 019-773-035 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
45 Марковић Станислава Трговиште, 019-738115 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
46 Марковић Станислава Трговиште, 019-738115 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
47 Матејић Љубиша Шести Габар, 019-760871 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
48 Миљковић Видинка Скробница, 019-734012 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
49 Милановић Војка Бучје, 019-773058 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
50 Милановић Добрица Зубетинац, 019-773383 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
51 Милановић Драгослав Књажевац, Сремски Фронт 16, 019-734064 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
52 Милановић Светолик Бучје, 019773045 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
53 Милић Добривоје Влашко Поље, 019-773281 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
54 Миливојевић Жижан Зубетинац , 019-773172 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
55 Милкић Ружица Књажевац, Књаза Милоша 175, 019-739438 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
56 Милосављевић Борко Јаловик Извор, 019-760563 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
57 Милосављевић Драган Бучје, 019-773-263 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
58 Милошевић Ненад Балановац, 019-767346 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
59 Милошевић Радомирка Скробница, 019-744010 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
60 Митић Братислав Балта Бериловац, 019-760528 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
61 Митић Горан Вртовац, 019-760581 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
62 Митић Негица Влашко Поље, 019-773285 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
63 Митровић Душица Трговиште, 019-738238 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
64 Митровић Душица Трговиште, 019-738238 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
65 Накић Добривоје Радичевац, 019-775924 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
66 Никодијевић Миодраг Бучје, 019-773015 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
67 Николић Драгиша Књажевац, Цветана Лазаревића 34, 019-745260 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
68 Николић Радмила Црни Врх, 063-1588298 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
69 Ничић Слободан Зубетинац, 019-773275 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
70 Паунковић Југослав Штипина, 063-1603448 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
71 Петковић Тимотије Ћуштица, 019-739234 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
72 Петровић Вишеслав Каличина, 019-763742 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
73 Петровић Даница Минићево, 019-769722 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
74 Петровић Иван Бучје, 019-773099 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
75 Петровић Миломи Књажевац, Ивана Милутиновића 26, 019-738755 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
76 Петровић Миломир Књажевац, 019-742313 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
77 Првуловић Братољуб Књажевац, Добривоја Радосављевића 24, 064-2297111 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
78 Раденковић Златко Петруша, 019-769586, 1105968754114 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
79 Радисављевић Павулинка Бучје, 019-773212, 1301956759114 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
80 Радичевић Предраг Мањинац, 019-776306 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
81 Ранђеловић Криса Ћуштица, 019-760436 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
82 Ранђеловић Ранђел Бањски Орешац, 064-2552679 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
83 Ранчић Стратимир Балта Бериловац, 019-760760 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
84 Ристић Александар Ћуштица, 019-760530 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
85 Ристић Петар Књажевац, 019-738924 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
86 Ристић Саша Бучј, 019-773009 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
87 Станковић Велисав Доња Соколовица, 019-763544 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
88 Станојевић Радосла Влашко Поље, 019-773216 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
89 Стевановић Љубиша Књажевац, Лоле Рибара 179, 019-731260 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
90 Стевановић Душица Каличина, 019-763783 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
91 Стојадиновић Радомир Књажевац, Цветана Лазаревића 26, 019-743516 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
92 Стојановић Градиша Влашко Поље, 019-773200 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
93 Стојановић Срећко Књажевац, Лоле Рибара 101, 019-742501 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
94 Тодоровић Миодраг Ново Корито, 019-778137 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
95 Тошић Тимотије Ћуштица, 019-760674 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
96 Трифуновић Маја Књажевац, Џервинска 26, 019-745727 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
97 Цветковић Драгиша Бучје, 019-773215 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
98 Цветковић Томиславка Бучје, 019-773283 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
Општина Сокобања
Име и фамилия Адрес за контакти Вид селскостопан. производител Възраст Област Форма на стопанисване
1 Ђокић Виолета Шарбановац, 018/835424 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
2 Ђокић Емилија Николинац, 018/831907 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
3 Ђокић Срђан Шарбановац, 018/835062 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
4 Јанковић Дејан Мужинац, 018/835530 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
5 Јовановић Видоје Шарбановац, 018/835074 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
6 Јовановић Владан Сокобања, Слеменска 2, 018/837447 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
7 Јовић Драган Сокобања, Солунска 4, 018/834712 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
8 Јовчић Миодраг Читлук, 018/839789 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
9 Јоцић Слободан Шарбановац, 018/835071 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Собствена
10 Љубисављевић Славиш Милушинац, 018/839747 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
11 Антић Миодраг Поружница, 018/876576 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
12 Васиљевић Радомир Сокобања, Пјера Крижанића 8, 018/832865 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
13 Васић Живадин Мужинац, 018/835297 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
14 Вељковић Драги Језеро, 018/835603 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
15 Гавриловић Јован Милушинац, 018/839628 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Под аренда
16 Гмитровић Драга Сесалац, 018/839395 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
17 Димитријевић Радомир Шарбановац, 018/8355324 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
18 Динић Радиша Милушинац, 018/839760 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
19 Живадиновић Милан Врмџа, 018/835348 ЗП под 25 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
20 Живановић Љубиша Сесалац, 018/839393 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
21 Живановић Предраг Врбовац, 018/838364 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
22 Живановић Снежана Рујевица, 018/836700 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
23 Живковић Влада Сесалац, 018/839469 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
24 Живковић Драган Сокобања, Кнеза Милоша 44, 018/837758 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
25 Ивковић Здравко Шарбановац, 018/835023 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
26 Илић Бранко Врмџа, 018/835374 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
27 Илић Вукомир Трубаревац, 018/838425 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
28 Илић Ратко Милушинац, 018/839315 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
29 Маленовић Радан Врмџа, 018/835332 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
30 Манојловић Здравко Дуго Поље, 018/839343 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
31 Марјановић Богомир Блендија, 018/837987 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
32 Марјановић Влада Сокобања, Ђорђа Новаковића 15, 018/834452 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
33 Маринковић Загорка Сесалац, 018/839461 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
34 Марковић Љиљана Сесалац, 018/8390228 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
35 Марковић Богољуб Сесалац, 018/839038 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
36 Марковић Драган Сокобања, Гаврила Принципа 6, 018/830234 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Собствена
37 Марковић Злата Сокобања, Светозара Марковића 53, 018/833680 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Собствена
38 Марковић Мирослав Врбовац, 018/838353 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Собствена
39 Мијајловић Зоран Милушинац, 018/839578 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
40 Мијалковић Братислав Сесалац, 018/839047 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
41 Мијалковић Радмила Врмџа, 018/835358 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
42 Миљковић Драгиша Рујевица, 018/836717 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
43 Миљковић Павулина Дуго Поље, 018/839583 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
44 Милановић Љубиша Сокобања, Вука Караџића 2, 018/836837 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
45 Миленковић Љубиша Језеро, 018/835656 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
46 Миленковић Никола Милушинац, 018/839148 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
47 Миленовић Драгица Врмџа, 018/835025 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
48 Миливојевић Вукашин Шарбановац, 018/835015 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
49 Миливојевић Милун Врмџа, 018/835065 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
50 Милисављевић Радомир Врмџа, 018/835131 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
51 Милисављевиц Ружица Трговиште, 018/835217 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
52 Милојковић Милун Милушинац, 018/839553 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
53 Милосављевић Мијат Врмџа, 018/835328 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
54 Милосављевић Радмило Врмџа, 018/835024 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
55 Милутиновић Радомир Мужинац, 018/835514 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
56 Младеновић Драган Врмџа, 018/835300 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
57 Младеновић Мирослав Врбовац, 018/838250 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
58 Најдановић Златко Николинац, 018/837936 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
59 Најдић Раде Сокобања, Ртањска 7, 018/837291 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
60 Николић Јовица Шарбановац, 018/835006 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
61 Николић Драгослав Николинац, 018/831936 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
62 Николић Милован Мужинац, 018/835296 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
63 Николић Милутин Језеро, 018/835639 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
64 Петковић Драган Сокобања, Чаир ББ, 018/833600 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
65 Петровић Мирослав Дуго Поље, 018/83968 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
66 Поповић Бојан Дуго Поље, 018/839219 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
67 Рајић Драган Шарбановац, 018/835572 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
68 Рајић Лозинка Шарбановац, 018/835508 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
69 Радојковић Томислав Читлук, 018/839309 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
70 Радовановић Ратомир Мужинац, 018/835457 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
71 Радосављевић Здравко Читлук, 018/839335 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
72 Радосављевић Здравко Читлук, 018/839335 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
73 Радосављевић Стефан Јошаница, 018/834467 ЗП под 25 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
74 Ранђеловић Вукота Врмџа, 018/835353 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
75 Ранђеловић Добривоје Мужинац, 018/835349 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
76 Ранђеловић Добривоје Мужинац, 018/835349 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
77 Ранђеловић Зоран Шарбановац, 018/835425 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
78 Ристић Слободан Сокобања, Митрополита Михајла 14, 018/833873 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
79 Савић Љубиса Блендија, 018/839604 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
80 Савић Александар Милушинац, 018/839724 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
81 Светозаревић Милче Шарбановац, 018/835408 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
82 Смиљковић Братислав Сокобања, Солунска 10, 018/835014 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
83 Станојевић Љубиша Левовик, 018/839718 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
84 Станојевић Лале Шарбановац, 018/835007 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
85 Станојевић Миодраг Церовица, 018/834416 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
86 Станојловић Бранко Трубаревац, 018/838436 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
87 Стевановић Ђорђе Дуго Поље, 018/839395 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
88 Стојановић Александар Мужинац, 018/835295 ЗП 25-45 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
89 Стојановић Веселин Николинац, 018/83492 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
90 Стојановић Драгослав Језеро, 018835606 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
91 Тасић Животије Сокобања, Превалац 35, 062/478997 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
92 Тодосијевић Јовица Трубаревац, 018/838417 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Собствена
93 Тодосијевић Јовица Трубаревац, 018/838417 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Собствена
94 Тодосијевић Светомир Трубаревац, 018/838382 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
95 Томић Душко Врмџа, 018/835334 ЗП 45-65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена
96 Томић Паун Језеро, 018/835646 ЗП над 65 г. Животновъдство
Растениевъдство
Собствена