Български English

За нас

Информация за организацията

Регионален агробизнес център- Видин  /РАБЦ/ е център за подпомагане на малкия, средния и фамилния аграрен бизнес в област Видин.

Сдружение с нестопанска цел, регистрирано през м.октомври 2000 год., пререгистрирано по ЗЮЛНЦ за извършване на обществено- полезна дейност м.декември 2001 г.

РАБЦ – Видин е резултат  от дейността и партньорството на местната  власт, бизнеса, банковия и неправителствения  сектор от 18 месечен процес на икономическо развитие  по Програма “ПЛЕДЖ”

РАБЦ – Видин е изграден с финансовата подкрепа на Програма”ПЛЕДЖ”, по проект на Министерството на труда на САЩ  и Американската агенция за международно развитие и със съдействието на Министерството на земеделието и горите- София

РАБЦ- Видин обединява усилията на областната и общинска администрации, ВТПП, АРРБЦ, браншови организации и съюзи и др. в работата им за създаване на благоприятна конкурентна икономическа среда за развитие на аграрния бизнес във Видинска област

Услуги

Мисия

„Ние сме създадени да работим за и в полза на агробизнеса“

Наши клиенти са :

Нашите цели са: